Guangming Online> China

Farmers harvest apples in Changgezhuang Village, N China's Hebei

CHINA-HEBEI-APPLE-HARVEST (CN)

A farmer picks apples at the orchard in Changgezhuang Village of Lulong County, north China's Hebei Province, Oct. 7, 2018. (Xinhua/Yang Shiyao)

[ Editor: Zhang Zhou ]