Guangming Online> Life

Tea industry helps farmers increase income in Chongyi County, east China's Jiangxi

CHINA-JIANGXI-TEA GARDEN (CN)

Farmers select newly-picked tea leaves at a tea garden on the Wanchang Mountain in Shangbao Township of Chongyi County, east China's Jiangxi Province, Oct. 9, 2018. The tea industry helps local farmers increase their income. (Xinhua/Hu Chenhuan)

[ Editor: zyq ]