Guangming Online> China

Happy leisure time during Beijing's autumn

CHINA-BEIJING-AUTUMN-LEISURE (CN)

Tourists visit the Yudushan scenic area in Yanqing District of Beijing, capital of China, Oct. 10, 2018. (Xinhua/Li Xin)

[ Editor: Zhang Zhou ]