Guangming Online> Editor’s Pick

Aerial view of morning mists casting over Dali Village in China's Guangxi

CHINA-GUANGXI-RONGSHUI-SCENERY (CN)

Aerial photo taken on Oct. 12, 2018 shows morning mists casting over Dali Village of Liangzhai Township in Rongshui Miao Autonomous County, southwest China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Huang Xiaobang)

[ Editor: Liu Jiaming ]