Guangming Online> Pet

Birds seen in Guanshan Lake Park in Guiyang, SW China

CHINA-GUIZHOU-BIRDS (CN)

A heron flies over the Guanshan Lake Park in Guiyang, capital of southwest China's Guizhou Province, Oct. 17, 2018. (Xinhua/Liu Xu)

[ Editor: Zhang Zhou ]