Guangming Online> Life

Autumn scenery of Mutianyu Great Wall in Beijing

CHINA-BEIJING-MUTIANYU GREAT WALL (CN)

  Aerial photo taken on Oct. 28, 2018 shows the autumn scenery of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. (Xinhua/Chen Yehua)

[ Editor: zyq ]