Guangming Online> China

Scenery of Mount Namcha Barwa in China's Tibet

CHINA-TIBET-NYINGCHI-MOUNTAIN-SCENERY (CN)

Photo taken on Oct. 30, 2018 shows the scenery of Mount Namcha Barwa in Nyingchi, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Liu Dongjun)

[ Editor: Zhang Zhou ]