Guangming Online> China

In pics: autumn scenery across China

#CHINA-AUTUMN-SCENERY (CN)

People view gingko trees in Tancheng County, east China's Shandong Province, Oct. 31, 2018. (Xinhua/Zhang Chunlei)

[ Editor: Zhang Zhou ]