Guangming Online> China

Xinjiang’s Burqin County in mist

Xinjiang’s Burqin County in mist

Thin mist falls over the Burqin of Altay region in Xinjiang Uygur Autonomous Region, making the small county look like a wonderland.

[ Editor: Zhang Zhou ]