Guangming Online> China

Monkeys play at Huaguo Mountain Scenic Area in Lianyungang, E China

#CHINA-LIANYUNGANG-HUAGUO MOUNTAIN-MONKEY(CN)

Monkeys play on a tree at Huaguo Mountain Scenic Area in Lianyungang, east China's Jiangsu Province, Nov. 10, 2018. (Xinhua/Si Wei)

[ Editor: Zhang Zhou ]