Guangming Online> China

Navel oranges enter harvest season in E China's Jiangxi

CHINA-JIANGXI-NAVEL ORANGE-HARVEST(CN)

Farmers pick navel oranges at Guihua Village of Chenguang Township in Xunwu County, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2018. Some 200,000 mu (13,333 hectares) navel oranges in Xunwu County entered the harvest season recently. (Xinhua/Wan Xiang)

[ Editor: Zhang Zhou ]