Guangming Online> Pet

In pics: silver pheasant at China's Exiandong nature reserve

CHINA-FUJIAN-SILVER PHEASANT (CN)

A silver pheasant searches for food at the Exiandong nature reserve in Jinshan Town of Nanjing County, southeast China's Fujian Province, Nov. 8, 2018. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: Zhang Zhou ]