Guangming Online> Picture

In pics: frozen Songhua River in Harbin

CHINA-HARBIN-SONGHUA RIVER-FROZEN (CN)

People walk near the frozen Songhua River in Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 26, 2018. (Xinhua/Wang Kai)

[ Editor: Zhang Zhou ]