Guangming Online> Culture

Villagers dry noodles in Xinyu City of east China's Jiangxi

#CHINA-JIANGXI-XINYU-HANDMADE NOODLES (CN)

A villager dries noodles in Wangjiaxia Village, Xinyu City of east China's Jiangxi Province, Nov. 27, 2018. As traditional food in Wangjiaxia Village, handmade noodles have brought increase to local farmers' income. (Xinhua/Zhao Chunliang)

[ Editor: Zhang Zhou ]