Guangming Online> Picture

Scenery of E'quan Village in China's Guangxi

CHINA-GUANGXI-E'QUAN-SCENERY (CN)

Aerial photo taken on Nov. 27, 2018 shows the scenery of E'quan Village under Xinjing Town in Jingxi, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

[ Editor: Zhang Zhou ]