Guangming Online> China

Huge-fishing-net harvest held in Qiandao Lake in E China's Zhejiang

CHINA-HANGZHOU-QIANDAO LAKE-FISHING (CN)

Fishermen pull a huge fishing net on the Qiandao Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Nov. 28, 2018. More than 30 fishermen took part in a huge-fishing-net harvest here on Wednesday. (Xinhua/Huang Zongzhi)

[ Editor: Zhang Zhou ]