Guangming Online> Life

Scenery of ginkgo trees in SE China's Fujian

CHINA-FUJIAN-WUYISHAN-WINTER SCENERY (CN)

Photo taken on Nov. 28, 2018 shows the yellow ginkgo leaves in Wutun Township of Wuyishan City, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Zhang Guojun)

[ Editor: zyq ]