Guangming Online> Life

Scenery of Diaoshuilou Waterfall in NE China's Heilongjiang

CHINA-HARBIN-WATERFALL (CN)

Photo taken on Dec. 5, 2018 shows the Diaoshuilou Waterfall on the Jingpo Lake, northeast China's Heilongjiang Province. The waterfall attracted many tourists. (Xinhua/Wang Jianwei)

[ Editor: zyq ]