Guangming Online> Life

Scenery of Jingmai Mountain in SW China's Yunnan

CHINA-YUNNAN-LANCANG-SCENERY (CN)

Photo taken on Dec. 5, 2018 shows the scenery in Jingmai Mountain of Lancang Lahu Autonomous County in Pu'er City, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Yang Zongyou)

[ Editor: zyq ]