Guangming Online> China

People enjoy snow scenery across China

#CHINA-JIANGXI-LUSHAN-SNOW (CN)

Photo taken on Dec. 8, 2018 shows rime scenery at the Lushan Mountain scenic spot in east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Han Junxuan)

[ Editor: Zhang Zhou ]