Guangming Online> Culture

Opera Troupe performers teach local students Huangmei Opera in China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-HUANGMEI OPERA-STUDENTS (CN)

Meng Qingmei (3rd R), a performer of Xuyi Huangmei Opera Troupe, teaches students Huangmei Opera, in Xuyi County of east China's Jiangsu Province, Dec. 16, 2018. Performers of the troupe have been teaching local students Huangmei Opera in recent years to promote the traditional opera. (Xinhua/Zhou Haijun)

[ Editor: Zhang Zhou ]