Guangming Online> China

Scenery of Beiji Village in Mohe, northeast China's Heilongjiang

#CHINA-HEILONGJIANG-MOHE-SCENERY (CN)

Photo taken on Dec. 16, 2018 shows the scenery of Beiji Village in Mohe, northeast China's Heilongjiang Province. Mohe greets the peak season for tourism as winter comes. (Xinhua/Chu Fuchao)

[ Editor: Zhang Zhou ]