Guangming Online> China

In pics: night view of Nanjing Yangtze River Bridge after renovation

#CHINA-JIANGSU-NANJING-YANGTZE RIVER BRIDGE (CN)

Aerial photo taken on Dec. 16. 2018 shows night view of Nanjing Yangtze River Bridge after renovation in Nanjing, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Su Yang)

[ Editor: Zhang Zhou ]