Guangming Online> China

In pics: wintersweet blossoms across China

#CHINA-WINTERSWEET BLOSSOMS (CN)

Wintersweet blossoms are seen at Daoxian County of Yongzhou City, central China's Hunan Province, Jan. 5, 2019. (Xinhua/He Hongfu)

[ Editor: Zhang Zhou ]