Guangming Online> Picture

In pics: crab-raising cage farm in Huaian, E China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-HUAIAN-AQUACULTURE-CRAB (CN)

The scenery of a crab-raising cage farm is seen in Xishunhe Township of Hongze District, Huaian, east China's Jiangsu Province, Jan. 8, 2019. (Xinhua/Zhang Jian)

[ Editor: zyq ]