Guangming Online> Picture

In pics: traditional hand-built shipyard in Shandong

CHINA-SHANDONG-SHIP BUILDING (CN)

Shipwrights work at Hongshuangmu shipyard in Qingdao, east China's Shandong Province, Jan. 10, 2019. Hongshuangmu is one of the few remaining traditional hand-built shipyard in adjacent area. (Xinhua/Li Ziheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]