Guangming Online> Picture

Rime scenery in Yuncheng City, north China's Shanxi

#CHINA-SHANXI-YUNCHENG-RIME SCENERY (CN)

Photo taken on Jan. 12, 2019 shows the rime scenery in Yuncheng City, north China's Shanxi Province. (Xinhua/Shang Jianzhou)

[ Editor: Zhang Zhou ]