Guangming Online> Life

People pose for photos with cherry blossoms in China's Fujian

CHINA-FUJIAN-FUZHOU-CHERRY BLOSSOM (CN)

A young woman wearing traditional costume poses for photos with cherry blossoms at the Fuzhou National Forest Park in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, Jan. 17, 2019. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: zyq ]