Guangming Online> Life

Lantern festival marked in Zigong, SW China's Sichuan

CHINA-SICHUAN-LANTERN FAIR (CN)

People view lanterns during a lantern festival in Zigong, southwest China's Sichuan Province, Jan. 21, 2019. (Xinhua/Jiang Hongjing)

[ Editor: zyq ]