Guangming Online> Life

Rural scenery of Yongchun County in China's Fujian

CHINA-FUJIAN-YONGCHUN-RURAL SCENERIES (CN)

Aerial photo taken on Jan. 28, 2019 shows villagers making lacquer baskets at Longshui Village in Xianjia Township of Yongchun County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Song Weiwei)

[ Editor: zyq ]