Guangming Online> Culture

Kingfisher catches fish from pond in Wuxi, east China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-WUXI-KINGFISHER (CN)

A kingfisher catches fish from a pond at the Meiyuan Garden in Wuxi City, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2019. (Xinhua/Pan Zhengguang)

[ Editor: WPY ]