Guangming Online> China

Cherry blossoms in Wuhan, central China's Hubei

CHINA-HUBEI-WUHAN-CHERRY BLOSSOM (CN)

Tourists view cherry blossoms by the East Lake in Wuhan, central China's Hubei Province, March 13, 2019. (Xinhua/Xiong Qi)

[ Editor: Zhang Zhou ]