Guangming Online> Life

Scenery of Wuyi Mountain scenic spot in SE China's Fujian

CHINA-FUJIAN-WUYI MOUNTAIN-SCENERY (CN)

Photo taken on March 12, 2019 shows cloud scenery at sunrise near Dawang Peak of Wuyi Mountain, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Chen Ying)

[ Editor: zyq ]