Guangming Online> Life

In pics: tea garden in Yuhe Village, NW China's Shaanxi

CHINA-SHAANXI-XIXIANG-SPRING-TEA GARDEN (CN)

Farmers loosen the soil at a tea garden in Yuhe Village, Xiakou Township, Xixiang County, Hanzhong, northwest China's Shaanxi Province, on March 14, 2019. (Xinhua/Liu Xiao)

[ Editor: zyq ]