Guangming Online> Life

Farmers plant lotus roots in central China's Hunan

#CHINA-HUNAN-XIANGXI-FARM WORK-LOTUS ROOTS (CN)

Aerial photo taken on April 7, 2019 shows farmers working in the field at Siping Village of Longshan County, Tujia-Miao Autonomous Prefecture of Xiangxi, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)

[ Editor: Zhang Zhou ]