Guangming Online> Life

Scenery of cherry blossoms in Qingdao, E China's Shandong

#CHINA-QINGDAO-CHERRY BLOSSOMS (CN)

People view the cherry blossoms at a park in Qingdao, east China's Shandong Province, April 7, 2019. (Xinhua/Du Chunlai)

[ Editor: Zhang Zhou ]