Guangming Online> Editor’s Pick

View of Qingyan ancient town in Guiyang, SW China's Guizhou

CHINA-GUIZHOU-GUIYANG-TOWN SCENERY (CN)

Aerial photo taken on April 8, 2019 shows the view of Qingyan ancient town in Guiyang, capital of southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

[ Editor: WPY ]