Guangming Online> Editor’s Pick

View of Qingyan ancient town in Guiyang, SW China's Guizhou

CHINA-GUIZHOU-GUIYANG-TOWN SCENERY (CN)

People visit Qingyan ancient town in Guiyang, capital of southwest China's Guizhou Province, April 8, 2019. (Xinhua/Tao Liang)

[ Editor: WPY ]