Guangming Online> Picture

Beijing greets snow in April

#CHINA-BEIJING-SNOWY SCENERY (CN)

Photo taken on April 9, 2019 shows the snowy scenery at an apricot garden in Yanqing District in Beijing, capital of China. (Xinhua/Jia Deyong)

[ Editor: Zhang Zhou ]