Guangming Online> Life

Scenery of Poyang Lake wetland in E China’s Jiangxi

鄱阳湖湿地春色美

Photo taken on April 8, 2019 shows the amazing scenery of Poyang Lake at Duchang County in Jiujiang, east China’s Jiangxi Province. (Photo by Fu Jianbin/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]