Guangming Online> Life

Scenery of Xijiang Qianhu Miao Village in China's Guizhou

CHINA-GUIZHOU-MIAO VILLAGE-SCENERY (CN)

Aerial photo taken on April 11, 2019 shows the scenery in Xijiang Qianhu Miao Village in Leishan County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

[ Editor: zyq ]