Guangming Online> Picture

Scenery of Mutianyu Great Wall in Beijing

(Beijingcandid)CHINA-BEIJING-GREAT WALL-SPRING SCENERY (CN)

Photo taken on April 11, 2019 shows the scenery of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. (Xinhua/Hou Dongtao)

[ Editor: Zhang Zhou ]