Guangming Online> China

Traditional folk cultural event held to pray for harvest of tea in China's Fujian

CHINA-FUJIAN-WUYISHAN-TEA GARDEN (CN)

Tea farmers pick tea leaves at an ecological tea garden at Chaoyang Village of Xingcun Town, Wuyishan, southeast China's Fujian Province, April 14, 2019. The Chaoyang Village of Xingcun Town held a traditional folk cultural event on Sunday, praying for harvest of tea. (Xinhua/Wei Peiquan)

[ Editor: Zhang Zhou ]