Guangming Online> Life

Bauhinia flowers bloom in Liuzhou, China's Guangxi

#CHINA-GUANGXI-LIUZHOU-FLOWERS (CN)

Aerial photo taken on April 13, 2019 shows Bauhinia flowers blooming in Liuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Li Hanchi)

[ Editor: zyq ]