Guangming Online> China

Zhengzhou-Fuyang Railway to be put into operation at end of 2019

CHINA-ANHUI-ZHENGZHOU-FUYANG RAILWAY-TRACK LAYING (CN)

Aerial photo taken on April 16, 2019 shows construction workers laying tracks at the Jieshou South Railway Station on the Zhengzhou-Fuyang Railway in east China's Anhui Province. The 267-kilometer Zhengzhou-Fuyang Railway, linking Zhengzhou of central China's Henan and Fuyang of east China's Anhui, is expected to be put into operation at the end of 2019, with a designed speed of 350 kilometers per hour. (Xinhua/Liu Junxi)

[ Editor: Zhang Zhou ]