Guangming Online> China

Aerial view in Taijiang County, SW China's Guizhou

CHINA-GUIZHOU-TAIJIANG COUNTY-VIEW (CN)

Aerial photo taken on April 16, 2019 shows a view in Taijiang County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)

[ Editor: Zhang Zhou ]