Guangming Online> Picture

Getu River scenic area of Ziyun, SW China' Guizhou

CHINA-GUIZHOU-ANSHUN-GETU RIVER-SCENERY (CN)

Aerial photo taken on April 19, 2019 shows the Getu River scenic area in the Miao-Bouyei Autonomous County of Ziyun, Anshun, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

[ Editor: Zhang Zhou ]