Guangming Online> Picture

Aerial view of terraced fields in China's Guizhou

#CHINA-GUIZHOU-CONGJIANG-TERRACED FIELD (CN)

Aerial photo taken on April 20, 2019 shows the Jiabang terraced fields in Congjiang County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Peng Zeliang)

[ Editor: Zhang Zhou ]