Guangming Online> Picture

Scenery of Yulong Snow Mountain in Lijiang City, China's Yunnan

CHINA-LIJIANG-SNOW MOUNTAIN-SCENERY (CN)

Tourists visit the Yulong Snow Mountain in Lijiang City, southwest China's Yunnan Province, April 21, 2019. (Xinhua/Hu Chao)

[ Editor: Zhang Zhou ]