Guangming Online> Picture

In pics: Blue Moon Valley in Lijiang, China's Yunnan

CHINA-YUNNAN-BLUE MOON VALLEY (CN)

Tourists visit the Blue Moon Valley in Lijiang, southwest China's Yunnan Province, April 21, 2019. (Xinhua/Hu Chao)

[ Editor: Zhang Zhou ]